msrE

Accession ARO:3003109
Synonym(s)msr(E)
CARD Short NamemsrE
DefinitionMsrE is an ABC-F subfamily protein expressed to Klebsiella pneumoniae that confers resistance to erythromycin and streptogramin B antibiotics. It is associated with plasmid DNA. It is also 100% identical to ABC-F type ribosomal protection protein Msr(E) which is in multiple species.
AMR Gene Familymsr-type ABC-F protein
Drug Classstreptogramin antibiotic, macrolide antibiotic
Resistance Mechanismantibiotic target protection
Resistomes with Perfect MatchesAcinetobacter baumanniig+p+wgs+gi, Acinetobacter defluviip, Acinetobacter indicusp+wgs, Acinetobacter johnsoniip+wgs, Acinetobacter juniip+wgs, Acinetobacter lwoffiip+wgs, Acinetobacter nosocomialisp+wgs, Acinetobacter pittiip+wgs, Acinetobacter radioresistenswgs, Acinetobacter townerip+wgs, Acinetobacter wuhouensisp+wgs, Aeromonas caviaeg+p+wgs, Aeromonas hydrophilap+wgs, Aeromonas veroniig+wgs, Citrobacter freundiip+wgs, Citrobacter portucalensisp+wgs, Citrobacter werkmaniiwgs, Citrobacter youngaep, Comamonas testosteronip+wgs+gi, Enterobacter asburiaewgs, Enterobacter cloacaep+wgs, Enterobacter hormaecheig+p+wgs, Enterobacter kobeig+wgs, Enterobacter roggenkampiiwgs, Escherichia colig+p+wgs, Klebsiella aerogenesp+wgs, Klebsiella huaxiensisp, Klebsiella michiganensisp+wgs, Klebsiella oxytocap+wgs, Klebsiella pneumoniaeg+p+wgs+gi, Klebsiella quasipneumoniaep+wgs, Leclercia adecarboxylatag+gi, Moraxella osloensisg+wgs+gi, Morganella morganiig+wgs, Pasteurella multocidag+gi, Proteus mirabilisg+p+wgs+gi, Proteus penneriwgs, Proteus vulgarisp+wgs, Providencia rettgerig+p+wgs+gi, Providencia stuartiig+p+wgs+gi, Pseudomonas aeruginosag+p+wgs+gi, Pseudomonas putidag+wgs, Pseudomonas stutzeriwgs, Raoultella planticolawgs, Salmonella entericag+p+wgs+gi, Serratia marcescensp+wgs, Shewanella putrefaciensp, Shigella boydiiwgs, Shigella flexneriwgs, Vibrio choleraeg+p+wgs, Vibrio fluvialiswgs
Resistomes with Sequence VariantsAcinetobacter baumanniig+p+wgs+gi, Acinetobacter defluviip, Acinetobacter indicusp+wgs, Acinetobacter johnsoniip+wgs, Acinetobacter juniip+wgs, Acinetobacter lwoffiip+wgs, Acinetobacter nosocomialisp+wgs, Acinetobacter pittiip+wgs, Acinetobacter radioresistenswgs, Acinetobacter townerip+wgs, Acinetobacter wuhouensisp+wgs, Aeromonas caviaeg+p+wgs, Aeromonas hydrophilap+wgs, Aeromonas veroniig+wgs, Citrobacter freundiip+wgs, Citrobacter portucalensisp+wgs, Citrobacter werkmaniiwgs, Citrobacter youngaep, Comamonas testosteronip+wgs+gi, Enterobacter asburiaewgs, Enterobacter cloacaep+wgs, Enterobacter hormaecheig+p+wgs, Enterobacter kobeig+wgs, Enterobacter roggenkampiiwgs, Escherichia colig+p+wgs, Klebsiella aerogenesp+wgs, Klebsiella huaxiensisp, Klebsiella michiganensisp+wgs, Klebsiella oxytocap+wgs, Klebsiella pneumoniaeg+p+wgs+gi, Klebsiella quasipneumoniaep+wgs, Leclercia adecarboxylatag+gi, Moraxella osloensisg+wgs+gi, Morganella morganiig+wgs, Pasteurella multocidag+gi, Proteus mirabilisg+p+wgs+gi, Proteus penneriwgs, Proteus vulgarisp+wgs, Providencia rettgerig+p+wgs+gi, Providencia stuartiig+p+wgs+gi, Pseudomonas aeruginosag+p+wgs+gi, Pseudomonas putidag+wgs, Pseudomonas stutzeriwgs, Raoultella planticolawgs, Salmonella entericag+p+wgs+gi, Serratia marcescensp+wgs, Shewanella putrefaciensp, Shigella boydiiwgs, Shigella flexneriwgs, Vibrio choleraeg+p+wgs, Vibrio fluvialiswgs
Classification9 ontology terms | Show
Parent Term(s)2 ontology terms | Show
+ msr-type ABC-F protein [AMR Gene Family]
+ confers_resistance_to_antibiotic erythromycin [Antibiotic]
Publications

Bonnin RA, et al. 2012. Antimicrob Agents Chemother 57(1): 674-676. Comparative genomics of IncL/M-type plasmids: evolution by acquisition of resistance genes and insertion sequences. (PMID 23114767)

Resistomes

Prevalence of msrE among the sequenced genomes, plasmids, and whole-genome shotgun assemblies available at NCBI or IslandViewer for 413 important pathogens (see methodological details and complete list of analyzed pathogens). Values reflect percentage of genomes, plasmids, genome islands, or whole-genome shotgun assemblies that have at least one hit to the AMR detection model. Default view includes percentages calculated based on Perfect plus Strict RGI hits. Select the checkbox to view percentages based on only Perfect matches to AMR reference sequences curated in CARD (note: this excludes resistance via mutation as references in protein variant models are often wild-type, sensitive sequences).

Prevalence: protein homolog model (view sequences)

SpeciesNCBI ChromosomeNCBI PlasmidNCBI WGSNCBI GI
Acinetobacter baumannii35.93%3.12%31.73%5.66%
Acinetobacter defluvii0%12.5%0%0%
Acinetobacter indicus0%11.32%2.6%0%
Acinetobacter johnsonii0%4.17%18.18%0%
Acinetobacter junii0%50%10.45%0%
Acinetobacter lwoffii0%1.39%5.26%0%
Acinetobacter nosocomialis0%3.28%4.02%0%
Acinetobacter pittii0%5.42%8.52%0%
Acinetobacter radioresistens0%0%5.26%0%
Acinetobacter towneri0%37.5%15.38%0%
Acinetobacter wuhouensis0%9.09%100%0%
Aeromonas caviae2.27%1.3%0.54%0%
Aeromonas hydrophila0%2.6%0.81%0%
Aeromonas veronii3.64%0%0.56%0%
Citrobacter freundii0%0.62%3.09%0%
Citrobacter portucalensis0%2.94%3.6%0%
Citrobacter werkmanii0%0%7.69%0%
Citrobacter youngae0%9.09%0%0%
Comamonas testosteroni0%50%7.14%100%
Enterobacter asburiae0%0%0.79%0%
Enterobacter cloacae0%1.12%1.92%0%
Enterobacter hormaechei0.72%0.9%2.24%0%
Enterobacter kobei4.55%0%6.55%0%
Enterobacter roggenkampii0%0%2.16%0%
Escherichia coli0.1%0.13%0.3%0%
Klebsiella aerogenes0%1.09%0.28%0%
Klebsiella huaxiensis0%7.69%0%0%
Klebsiella michiganensis0%1.71%0.8%0%
Klebsiella oxytoca0%1.37%0.84%0%
Klebsiella pneumoniae1.01%1.68%2.89%0.95%
Klebsiella quasipneumoniae0%0.85%3.42%0%
Leclercia adecarboxylata7.14%0%0%50%
Moraxella osloensis10%0%7.14%66.67%
Morganella morganii3.85%0%3.68%0%
Pasteurella multocida3.57%0%0%16.67%
Proteus mirabilis12.84%8.75%3.96%14.81%
Proteus penneri0%0%12.5%0%
Proteus vulgaris0%22.22%16.67%0%
Providencia rettgeri14.71%8.11%14.01%50%
Providencia stuartii6.25%11.36%6.82%33.33%
Pseudomonas aeruginosa1.69%3.22%0.67%5.56%
Pseudomonas putida1.41%0%0.53%0%
Pseudomonas stutzeri0%0%2.29%0%
Raoultella planticola0%0%5.13%0%
Salmonella enterica0.5%0.22%0.44%0.66%
Serratia marcescens0%1.29%0.39%0%
Shewanella putrefaciens0%20%0%0%
Shigella boydii0%0%1.11%0%
Shigella flexneri0%0%0.16%0%
Vibrio cholerae0.45%10.53%0.89%0%
Vibrio fluvialis0%0%4%0%
Show Perfect Only


Detection Models

Model Type: protein homolog model

Model Definition: Protein Homolog Models (PHM) detect protein sequences based on their similarity to a curated reference sequence, using curated BLASTP bitscore cut-offs. Protein Homolog Models apply to all genes that confer resistance through their presence in an organism, such as the presence of a beta-lactamase gene on a plasmid. PHMs include a reference sequence and a bitscore cut-off for detection using BLASTP. A Perfect RGI match is 100% identical to the reference protein sequence along its entire length, a Strict RGI match is not identical but the bit-score of the matched sequence is greater than the curated BLASTP bit-score cutoff, Loose RGI matches have a bit-score less than the curated BLASTP bit-score cut-off.

Bit-score Cut-off (blastP): 950


>gb|ACB05808.1|+|msrE [Acinetobacter baumannii]
MSLIIKARNIRLDYAGRDVLDIDELEIHSYDRIGLVGDNGAGKSSLLKVLNGEIVLAEATLQRFGDFAHISQLGGIEIETVEDRAMLSRL
GVSNVQNDTMSGGEETRAKIAAAFSQQVHGILADEPTSHLDLNGIDLLIGQLKAFDGALLVISHDRYFLDMVVDKIWELKDGKITEYWGG
YSDYLRQKEEERQHQAVEYELMMKERERLESAVQEKRQQANRLDNKKKGEKSKNSTESAGRLGHAKMTGTKQRKLYQAAKSMEKRLAALE
DIQAPEHLRSIRFRQSSALELHNKFPITADGLSLKFGSRTIFDDANFIIPLGAKVAITGSNGTGKTSLLKMISERADGLTISPKAEIGYF
TQTGYKFNTHKSVLSFMQEECEYTVAEIRAVLASMGIGANDIQKNLSDLSGGEIIKLLLSKMLLGKYNILLMDEPGNYLDLKSIAALETM
MKSYAGTIIFVSHDKQLVDNIADIIYEIKDHKIIKTFERDC


>gb|EU294228.1|+|21242-22717|msrE [Acinetobacter baumannii]
ATGAGTTTAATTATTAAAGCGAGAAACATACGCTTGGATTATGCTGGGCGTGATGTTTTGGATATTGATGAATTGGAAATTCACTCTTAT
GACCGTATTGGTCTTGTGGGTGATAACGGAGCAGGAAAGAGTAGTTTACTCAAAGTACTTAATGGCGAAATTGTTTTAGCCGAAGCGACA
TTACAGCGTTTTGGTGATTTTGCACATATCAGCCAACTGGGCGGAATCGAAATAGAAACGGTCGAAGACCGGGCAATGTTATCTCGCCTT
GGTGTTTCCAATGTACAAAACGACACAATGAGTGGCGGAGAGGAAACTCGTGCAAAAATTGCTGCCGCATTTTCCCAACAAGTACATGGC
ATTCTAGCGGATGAACCAACCAGCCACCTTGATCTCAATGGAATAGATCTACTTATTGGTCAACTTAAAGCATTTGATGGAGCATTACTT
GTTATCAGTCATGACCGATATTTTCTTGATATGGTTGTAGACAAGATATGGGAGTTAAAAGACGGTAAAATTACGGAATATTGGGGTGGT
TACTCGGATTACTTGCGTCAAAAAGAAGAAGAGCGACAACACCAAGCCGTAGAATATGAGCTGATGATGAAGGAACGGGAGCGATTAGAA
TCTGCTGTGCAAGAAAAACGCCAGCAAGCTAATCGATTAGACAATAAGAAAAAAGGAGAAAAATCCAAAAACTCTACCGAAAGTGCTGGA
CGACTTGGGCATGCAAAAATGACTGGCACCAAGCAAAGAAAACTGTATCAGGCAGCTAAGAGTATGGAAAAGCGTTTGGCTGCATTAGAA
GATATTCAAGCACCAGAGCATTTGCGTTCTATTCGTTTTCGTCAAAGTTCAGCCCTAGAACTGCACAATAAGTTCCCGATTACGGCAGAT
GGTCTGAGCTTAAAATTTGGTAGCCGTACTATCTTTGATGACGCTAACTTTATAATACCGCTTGGCGCTAAAGTCGCTATAACTGGATCG
AATGGAACAGGGAAAACGTCCTTGTTAAAAATGATATCAGAACGTGCTGATGGATTAACCATATCTCCAAAAGCTGAAATTGGCTACTTT
ACACAAACAGGATATAAATTTAACACGCATAAATCTGTGCTCTCCTTTATGCAGGAAGAGTGCGAGTACACAGTTGCGGAAATTCGTGCA
GTATTGGCTTCAATGGGGATCGGAGCGAATGATATTCAAAAAAACTTATCCGACTTATCGGGAGGTGAAATCATCAAACTGCTTTTATCC
AAAATGCTTTTAGGAAAATATAATATTTTGCTTATGGATGAACCAGGAAACTATCTTGACCTAAAAAGTATTGCCGCATTAGAAACAATG
ATGAAGTCCTATGCAGGAACTATTATCTTCGTATCTCATGACAAGCAATTGGTCGATAATATTGCTGACATTATCTACGAGATCAAAGAC
CACAAAATCATCAAGACTTTTGAGAGAGATTGTTAA