boronic acid beta-lactamase inhibitor

Accession ARO:3007131
DefinitionA class of serine beta-lactamase inhibitors.
Classification4 ontology terms | Show
Parent Term(s)1 ontology terms | Show
Sub-Term(s)
5 ontology terms | Show
+ vaborbactam [Adjuvant]
+ Xeruborbactam [Adjuvant]
+ taniborbactam [Adjuvant]
+ ledaborbactam [Adjuvant]
+ ledaborbactam etzadroxil [Adjuvant]