msrA

Accession ARO:3000251
Synonym(s)msr(A)
CARD Short NamemsrA
DefinitionMsrA is an ABC-F subfamily ribosomal protection protein expressed in Staphylococcus species which confers resistance to erythromycin and streptogramin B antibiotics through antibiotic target protection mechanisms. It is associated with plasmid DNA.
AMR Gene Familymsr-type ABC-F protein
Drug Classstreptogramin antibiotic, macrolide antibiotic, streptogramin B antibiotic
Resistance Mechanismantibiotic target protection
Resistomes with Sequence VariantsListeria monocytogeneswgs, Mycobacterium aviumwgs, Providencia alcalifacienswgs, Staphylococcus arlettaeg+wgs, Staphylococcus aureusg+p+wgs+gi, Staphylococcus capitisg+wgs, Staphylococcus epidermidisg+p+wgs, Staphylococcus equorump+wgs, Staphylococcus haemolyticusg+p+wgs+gi, Staphylococcus hominisp+wgs, Staphylococcus massiliensiswgs, Staphylococcus pasteuriwgs, Staphylococcus saprophyticusp+wgs, Staphylococcus warnerip+wgs
Classification10 ontology terms | Show
Parent Term(s)3 ontology terms | Show
+ confers_resistance_to_antibiotic quinupristin [Antibiotic]
+ confers_resistance_to_antibiotic erythromycin [Antibiotic]
+ msr-type ABC-F protein [AMR Gene Family]
Publications

Poole K. 2005. J Antimicrob Chemother 56(1): 20-51. Efflux-mediated antimicrobial resistance. (PMID 15914491)

Resistomes

Prevalence of msrA among the sequenced genomes, plasmids, and whole-genome shotgun assemblies available at NCBI or IslandViewer for 413 important pathogens (see methodological details and complete list of analyzed pathogens). Values reflect percentage of genomes, plasmids, genome islands, or whole-genome shotgun assemblies that have at least one hit to the AMR detection model. Default view includes percentages calculated based on Perfect plus Strict RGI hits. Select the checkbox to view percentages based on only Perfect matches to AMR reference sequences curated in CARD (note: this excludes resistance via mutation as references in protein variant models are often wild-type, sensitive sequences).

Prevalence: protein homolog model (view sequences)

SpeciesNCBI ChromosomeNCBI PlasmidNCBI WGSNCBI GI
Listeria monocytogenes0%0%0.02%0%
Mycobacterium avium0%0%0.48%0%
Providencia alcalifaciens0%0%3.45%0%
Staphylococcus arlettae100%0%65%0%
Staphylococcus aureus2.62%3.31%8.62%0.86%
Staphylococcus capitis10%0%3.16%0%
Staphylococcus epidermidis5.16%3.75%21%0%
Staphylococcus equorum0%5.41%12.5%0%
Staphylococcus haemolyticus31.03%3.77%32.31%13.33%
Staphylococcus hominis0%10.42%20.98%0%
Staphylococcus massiliensis0%0%14.29%0%
Staphylococcus pasteuri0%0%15.38%0%
Staphylococcus saprophyticus0%5.41%13.99%0%
Staphylococcus warneri0%10%14.75%0%
Show Perfect Only


Detection Models

Model Type: protein homolog model

Model Definition: Protein Homolog Models (PHM) detect protein sequences based on their similarity to a curated reference sequence, using curated BLASTP bitscore cut-offs. Protein Homolog Models apply to all genes that confer resistance through their presence in an organism, such as the presence of a beta-lactamase gene on a plasmid. PHMs include a reference sequence and a bitscore cut-off for detection using BLASTP. A Perfect RGI match is 100% identical to the reference protein sequence along its entire length, a Strict RGI match is not identical but the bit-score of the matched sequence is greater than the curated BLASTP bit-score cutoff, Loose RGI matches have a bit-score less than the curated BLASTP bit-score cut-off.

Bit-score Cut-off (blastP): 800


>gb|CAA36304.1|+|msrA [Staphylococcus epidermidis]
MEQYTIKFNQINHKLTDLRSLNIDHLYAYQFEKIALIGGNGTGKTTLLNMIAQKTKPESGTVETNGEIQYFEQLNMDVENDFNTLDGSLM
SELHIPMHTTDSMSGGEKAKYKLRNVISNYSPILLLDEPTNHLDKIGKDYLNNILKYYYGTLIIVSHDRALIDQIADTIWDIQEDGTIRV
FKGNYTQYQNQYEQEQLEQQRKYEQYISEKQRLSQASKAKRNQAQQMAQASSKQKNKSIAPDRLSASKEKGTVEKAAQKQAKHIEKRMEH
LEEVEKPQSYHEFNFPQNKIYDIHNNYPIIAQNLTLVKGSQKLLTQVRFQIPYGKNIALVGANGVGKTTLLEAIYHQIEGIDCSPKVQMA
YYRQLAYEDMRDVSLLQYLMDETDSSESFSRAILNNLGLNEALERSCNVLSGGERTKLSLAVLFSTKANMLILDEPTNFLDIKTLEALEM
FMNKYPGIILFTSHDTRFVKHVSDKKWELTGQSIHDIT


>gb|X52085.1|+|343-1809|msrA [Staphylococcus epidermidis]
ATGGAACAATATACAATTAAATTTAACCAAATCAATCATAAATTGACAGATTTACGATCACTTAACATCGATCATCTTTATGCTTACCAA
TTTGAAAAAATAGCACTTATTGGGGGTAATGGTACTGGTAAAACCACATTACTAAATATGATTGCTCAAAAAACAAAACCAGAATCTGGA
ACAGTTGAAACGAATGGCGAAATTCAATATTTTGAACAGCTTAACATGGATGTGGAAAATGATTTTAACACGTTAGACGGTAGTTTAATG
AGTGAACTCCATATACCTATGCATACAACCGACAGTATGAGTGGTGGTGAAAAAGCAAAATATAAATTACGTAATGTCATATCAAATTAT
AGTCCGATATTACTTTTAGATGAACCTACAAATCACTTGGATAAAATTGGTAAAGATTATCTGAATAATATTTTAAAATATTACTATGGT
ACTTTAATTATAGTAAGTCACGATAGAGCACTTATAGACCAAATTGCTGACACAATTTGGGATATACAAGAAGATGGCACAATAAGAGTG
TTTAAAGGTAATTACACACAGTATCAAAATCAATATGAACAAGAACAGTTAGAACAACAACGTAAATATGAACAGTATATAAGTGAAAAA
CAAAGATTGTCCCAAGCCAGTAAAGCTAAACGAAATCAAGCGCAACAAATGGCACAAGCATCATCAAAACAAAAAAATAAAAGTATAGCA
CCAGATCGTTTAAGTGCATCAAAAGAAAAAGGCACGGTTGAGAAGGCTGCTCAAAAACAAGCTAAGCATATTGAAAAAAGAATGGAACAT
TTGGAAGAAGTTGAAAAACCACAAAGTTATCATGAATTCAATTTTCCACAAAATAAAATTTATGATATCCATAATAATTATCCAATCATT
GCACAAAATCTAACATTGGTTAAAGGAAGTCAAAAACTGCTAACACAAGTACGATTCCAAATACCATATGGCAAAAATATAGCGCTCGTA
GGTGCAAATGGTGTAGGTAAGACAACTTTACTTGAAGCTATTTACCACCAAATAGAGGGAATTGATTGTTCTCCTAAAGTGCAAATGGCA
TACTATCGTCAACTTGCTTATGAAGACATGCGTGACGTTTCATTATTGCAATATTTAATGGATGAAACGGATTCATCAGAATCATTCAGT
AGAGCTATTTTAAATAACTTGGGTTTAAATGAAGCACTTGAGCGTTCTTGTAATGTTTTGAGTGGTGGGGAAAGAACGAAATTATCGTTA
GCAGTATTATTTTCAACGAAAGCGAATATGTTAATTTTGGATGAACCAACTAATTTTTTAGATATTAAAACATTAGAAGCATTAGAAATG
TTTATGAATAAATATCCTGGAATCATTTTGTTTACATCACATGATACAAGGTTTGTTAAACATGTATCAGATAAAAAATGGGAATTAACA
GGACAATCTATTCATGATATAACTTAA